NY BEHANDLING!  "Unwinding" (ud-vikling) - bevægelse mod større frihed

Henrik Hoff-Hansen og hans team tilbyder "unwinding" behandlinger på bestilling. Behandlingen tager 2½ timer og koster mellem 1.500 og 2.000 kr.

Normalt betyder det engelske udtryk "unwinding" "at slappe af" eller "at vikle noget op", f.eks. et striktøj der trævles op eller en knude i et reb, der bliver løsnet. Her er betydning nærmere "at vikle sig fri af noget".

I terapi bruges "Unwinding" i forbindelse med en serie ufrivillige kropslige bevægelser (fra bittesmå ryk til større spjæt), der opstår når personen får lov og støttes til at slippe ophobede følelser og fysiske spændinger. Sådanne spændinger kan være opstået i løbet af livet som følge af traumatiske hændelser eller andre dybe påvirkninger af krop, sind eller sjæl. Nogle gange er disse påvirkninger dog ikke blevet anerkendt som værende noget særligt eller betydningsfuldt - måske blot en sætning ytret af en vred forælder, som har ramt som en pil i det lille barns vågnende bevidsthed.

Undervejs i behandling kan der ske en form for regression til tidligere oplevelser men der er ingen regler for eller forventninger til, hvad der kommer til at ske. Kun respekt for sindets og kroppens indbyggede visdom, der finder sin egen vej ud af indviklingen.

Henrik og hans team (3-4 terapeuter i alt) arbejder samtidig i respektfuldt at støtte klienten, primært ved at holde, trykke eller berøre blidt og omsorgsfuldt, og via deres viden, erfaring og intuition guider klienten på sin indre rejse - en bevægelse mod større frihed.
Behandlingen kan være verbal, som non-verbal.

Påklædning: løstsiddende tøj.