GENEREL INFORMATION OM SHIATSU GRUNDKURSER

Hvert kursus består af 24 timers undervisning over 2 weekender – pris: 3.800 D.Kr. (gælder for kurser i København).

Selv om disse kurser normalt holdes på dansk, gives forklaringerne også på engelsk hvis det er nødvendigt, så ikke-dansktalende elever kan deltage. Alternativt kan hele kursus holdes på engelsk hvis efterspørgslen er stor nok.

Undervisningen er intensiv, med min. 4, normalt max. 6 elever på hvert hold.

Mere information om kursuslederen, Henrik Hoff-Hansen, og CSS findes her.


SHIATSU - GRUNDKURSUS I: Teori og praksis

Formålet med dette kursus er at indlære tilstrækkelig teori og praksis til at kunne give en komplet Shiatsu massage, samt en forståelse for hvor i kroppen psykiske traumer oplagres, og hvorledes de kan manifestere sig i form af sygdom og/eller smerter. Shiatsu styrker immunforsvaret og blodcirkulationen, virker stimulerende og udrensende på kroppen og giver ny vitalitet..

Vi anbefaler eleverne, at de mellem Grundkursus I og II laver så mange øvelsesbehandlinger som muligt.

 

SHIATSU - GRUNDKURSUS II: Repetition og supervision, Visuel diagnose og Introduktion til kinesiske urter, vitaminer og mineraler

Dette kursus er for de elever, som tidligere har deltaget i Grundkursus I. Vi anbefaler eleverne, at de mellem Grundkursus I og II laver så mange øvelsesbehandlinger som muligt.

weekend 1 repeteres kursus I hvorefter eleverne under Henrik Hoff-Hansens supervision giver hinanden en komplet Shiatsu behandling. Der bliver på dette kursus også mulighed for at stifte bekendtskab med "myofascial release", inkl. øvelser i de vigtigste greb.

weekend 2 laves Visuel diagnose (lørdag) samt en præsentation og detaljeret information som introduktion til Kinesisk urter, vitaminer  & mineraler (søndag).

 

SHIATSU - GRUNDKURSUS III: Behandlings-teknikker med udgangspunkt i specifikke sygdomme/helseproblemer

Dette kursus er for de elever, som tidligere har deltaget i Grundkursus I og II. Her indlæres behandlings-teknikker, der tager udgangspunkt i det individuelle sygdomsbillede. Shiatsu har bl.a. følgende virkeområder: frossen skulder, gigt, lammelser, menstruationsbesvær, psoriasis, rygproblemer, tennis-albue, ødemer, åndedrætsproblemer.